Pages

June 21, 2011

Consortium starts research to promote sustainable and healthy foods

This morning, the press release about the start of our consortium went out! It is a very interesting and exciting nudging project (see a previous blog post about nudging).

This is the English brief version of the press release:

Many consumers support the importance of sustainability and health. Could you help these consumers in making the right choice by changing the shelf lay-out of sustainable products in supermarkets? Or by including healthy food products in the default options of restaurant menus? A consortium consisting of Wageningen University, Schuttelaar & Partners and other parties started with a study on nudging. This entails ways to nudge consumers into choosing sustainable and healthy products without limiting the freedom to choose. The project is commissioned by the Dutch ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I).

For the interested Dutch readers, here is the complete press release in Dutch:

PERSBERICHT

Consortium start met onderzoek naar het bevorderen van duurzaam en gezond voedsel.
Consumenten geven massaal aan duurzaamheid en gezondheid belangrijk vinden. Kun je deze consumenten helpen door bijvoorbeeld duurzame producten een prominentere plek te geven in de supermarktschappen? Of door gezondere producten op te nemen in de standaardmenu’s van een restaurant? In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is een consortium gestart met onderzoek naar nudging. Dit zijn manieren om consumenten een duwtje – een ‘nudge’ – in de goede richting te geven bij kiezen voor duurzame en gezonde producten, zonder hierbij de keuzevrijheid te beperken.

Consortium
Het consortium dat het onderzoek gaat uitvoeren bestaat uit Wageningen Universiteit, Schuttelaar & Partners, HAS KennisTransfer en het Restaurant van de Toekomst. Andere partijen die hun medewerking aan het onderzoek verlenen zijn PLUS supermarkten, Servex, het Jeroen Bosch ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Stichting Max Havelaar en Stichting Ik Kies Bewust.

Onderzoek
Het onderzoek richt zich op mogelijke nudges om de consument te ondersteunen bij de keuze voor duurzame en gezonde producten. Dit gebeurt door middel van kleine veranderingen in de context, bijvoorbeeld een andere inrichting van het supermarktschap. Een ander voorbeeld is het laten zien van het percentage consumenten dat al heeft gekozen voor een bepaald product. Consumenten die duurzaamheid en gezondheid wel belangrijk vinden kiezen nog niet altijd voor deze producten. Het onderzoek richt zich specifiek op deze groep consumenten. Behalve onderzoek naar de effectiviteit van de nudges zal ook de ethische aanvaardbaarheid van de interventies worden beoordeeld.

Implementatie
Naast de wetenschappelijke onderbouwing richt het project zich vooral ook op de praktische uitvoerbaardheid. Om te kijken of de nudges daadwerkelijk werken in de praktijk zal onderzoek worden gedaan in onder andere een virtuele supermarkt en in verschillende real-life situaties, zoals bedrijfsrestaurants, zorginstellingen, stationskiosken en supermarkten.

Resultaten
Het onderzoek zal een beeld geven van nudges die effectief en ethisch aanvaardbaar zijn bij het stimuleren van de keuze voor gezond en duurzaam voedsel. Deze resultaten kunnen van belang zijn voor zowel overheidsbeleid als voor marktpartijen. Het project loopt tot eind 2012 en de eerste resultaten worden verwacht in het najaar van 2011.


Can we nudge consumers towards healthier choices by changing the way we organize supermarket shelves?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...